نرمی در دین

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ 2159

🌱 «#انسان_متقی هم جدی ست و هم نرم است»

🖊توضیح کوتاه این نکته در بیان استاد تحریری

#انسان_متقی
#جدیت_در_دین
#نرمی_در_دین

دیدگاه‌ها

تماس با ما