هم رفیق

۱۲ دی ۱۴۰۲ 289

مبارک باد بر تو ای انسان، رجعت دیگرباره‌ات به موطنی که از آن دور مانده بودی و در طلبش، در گمگشتگی کوچه پس کوچه‌های بن‌بست شهر ظلمت، سرگردان بودی. اکنون بازگشته‌ای و به حقیقت اکبر واصل شده‌ای و در رکوع ات جلوه‌ی عظمت حق را و در سجودت مقام فقر خویش را در برابر علّو او و غنای مطلق او باز یافته‌ای. به سپاه حق پیوسته‌ای و برای استقرار حاکمیت احکام خدا در کره‌ی زمین قیام کرده‌ای. #سیدرضی

دیدگاه‌ها

تماس با ما