برنامه روزانه دروس خارج فقه،اصول و تفسیر استاد تحریری

۱۹ مهر ۱۴۰۰ 8432

#اطلاعیه

🗓برنامه روزانه دروس خارج فقه،اصول و تفسیر استاد تحریری

هر روز از طریق لینک زیر:

پخش زنده

:white_check_mark:شروع دروس از یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

:hash: #فقه
:hash: #اصول
:hash: #تفسیر

دیدگاه‌ها

تماس با ما