#گزارش #ماه_ربیع_الاول

۲۲ مهر ۱۴۰۱ 697

#گزارش
#لوازم_التحریر

با مساعدت و همراهی شما بزرگواران
۳۳ بسته هدیه لوازم التحریر تهیه و تقسیم شد.

🌹صدقه در قالب ذبح مرغ: https://ppng.ir/d/eTFa
🌹صدقات عام: https://ppng.ir/d/s9XN
🌹عقیقه برای فرزند: https://ppng.ir/d/kG9l
🌹کمک برای فعالیتهای فرهنگی تبلیغی: https://ppng.ir/d/FYPM

دیدگاه‌ها

تماس با ما