ملاک ارتباط با افراد چیست؟؟

۲۹ فروردین ۱۴۰۳ 2584

ملاک ارتباط با افراد چیست؟؟
👈 بیانات اخلاقی آیت الله تحریری در درس اخلاق.

دیدگاه‌ها

تماس با ما