روشن‌ترین راه چیست که اگر در دل جا بگیرد #انسان راه خود را در زندگی پیدا می‌کند؟

۰۳ بهمن ۱۴۰۲ 289

دیدگاه‌ها

تماس با ما