سیر_الی_الله

۱۳ آذر ۱۴۰۲ 3162

#سیر_الی_الله

توسل باطنى:

توجه به مقام نورانیت اهل بیت علیهم‏ السّلام در تمام حالات، مرتبه‏ ى عالى از #توسل به ساحت آن بزرگواران است این توجه که در مراتبى از #سلوک بر سالک جلوه‏ گر مى‏ شود، موجب مى‏ شود که او همواره خود را در #محضر_امام علیه‏ السّلام مشاهده کند و تمام شؤون خود و موجودات را در اختیار وى ببیند؛ زیرا ایشان واسطه‏ ى فیض حق تعالى مى‏ باشند، لذا در ارتباطى قلبى، همواره خویشتن را خاکسار ساحت مقدّس امام علیه‏ السّلام مى‏ بیند و در هر خواسته‏ ى تکوینى و غیر تکوینى، دست نیاز به محضر آن بزرگواران دراز مى‏ نماید تا ایشان #مقام_وساطت خود را براى او ظهور داده و او را به کمال لایق خود برسانند.

دیدگاه‌ها

تماس با ما