#سیر_الی_الله

۲۶ دی ۱۴۰۱ 91

#سیر_الی_الله

یکى از راه‏ هاى #موفقیت در هر کارى
استفاده از #تجربه‏ ى دیگران یا خود انسان در آن کار است

تا از جنبه‏ هاى #مثبت آن بهره جسته
و از جنبه‏ هاى #منفى آن دور شود.

از این جهت قرآن و سنّت به امر #مشاوره با کارشناس:

#مجرّب
صاحب #عقل
و #دلسوز در هر کارى

اهمیت بسیار داده است

و خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم که #عقل_کل است، همراه با سفارش به #توکّل بر خویش می‌فرماید:

«وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ»
و در کار[ها] با آنان مشورت کن.

هم چنین کار مؤمنان را این گونه بیان می‌کند:

«وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ»
و کارشان در میانشان، مشورت است.

از این جهت امیرمؤمنان على علیه‏ السّلام می‌فرماید:

«وَ لا ظَهِیرَ کالْمُشاوَرَهِ.»
پشتوانه‏اى مانند مشورت کردن نیست.

و درباره‏ ى استفاده از #تجربه‏ ها می‌فرماید:

«التّجارب علمٌ مستفاد.»
#تجربه‏ ها، علم استفاده شده است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز درباره‏ ى محکم شدن و #رشد_علوم می‌فرماید:

«اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه.»
عالم‏ ترین مردم کسى است که علم مردم را به علم خویش جمع کند.

یعنى:

از راهى که دیگران رفته و به واقعیاتى آگاهى یافته‏ اند استفاده کند،

به واسطه‏ ى #تعلّم از ایشان
یا بهره گرفتن از #کتابشان
و یا به صورت بهره‏ گیرى از #روش_عالمانه‏ ى ایشان.

برگرفته از کتاب گام های آغازین سلوک

دیدگاه‌ها

تماس با ما