#سیر_الی_الله

۰۸ دی ۱۴۰۱ ۲۷

#سیر_الی_الله
استاد تحریری :

به جهت #عظمت_صفت_تواضع، امام على علیه‏ السّلام آن را به سر تشبیه فرموده است.
سر انسان محل #عقل و #فکر و دیگر #قواى_ادراکى است که
اگر سر نباشد و یا
سالم نباشد،
انسانیت انسان منفى یا ناقص است و
اگر طالب علم در برابر معلّم یا متعلّم یا دیگر مردم متواضع نباشد،
قهرا حقوق ایشان را نادیده می گیرد
و این امر، به #تواضع_نکردن_در_برابر_حق_تعالى می انجامد،
در این صورت نه عقلش ظهور و رشد می کند،
نه دیگر قواى ادراکى او به ثمر می رسد و
نه می تواند #فضایل دیگر نفسانى و روحى را کسب کند

#صفت_تواضع
#رشد_عقل
#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 66 − = 57

تماس با ما