سیر_الی_الله

۰۳ آبان ۱۴۰۲ 4930

#سیر_الی_الله
استاد تحریری:
برخى از عوامل حرکت و #سیر_معنوى انسان به سوى کمال، وظیفه‏ ى مانع زدایى و رفع وابستگى‏ هاى راه #سلوک را برعهده دارند، هم چون #یاد_مرگ و آخرت که انسان را از تعلّقات عالم ماده رها مى‏ سازد.

امیرمؤمنان علیه‏ السّلام یاد مرگ را بر باد دهنده‏ ى امیدها و آرزوهاى خیالى دانسته و مى‏ فرماید:
«من راقب اجله قصر امله.»
هر کسى که مراقب مرگ باشد امیدهایش کوتاه مى‏ شود.
«ذکر الآخره دواء و شفاء.»
یاد آخرت، دوا و شفا[ى دردهاى روحى و قلبى انسان] است.

دیدگاه‌ها

تماس با ما