آفات علم-قسمت اول

۱۹ مهر ۱۴۰۱ 7837

#سیر_الی_الله

آفات علم

علم، حقیقتى مجرّد و شریف است و از عالم قدس بر روح انسان افاضه مى‏گردد، و چون انسان داراى تمایلات طبیعى و مادى است که ممکن است بر تمایلات فطرى و ملکوتى او چیره شوند و به تمایلات فطرى و ملکوتى او جهت نامطلوبى دهند، لذا آسیب‏ها و آفت‏هاى ویژه‏اى، همواره علم را تهدید مى‏کند و موجب فساد یا زوال آن مى‏شود و قهرا علوم ظاهرى و کسبى نیز داراى آفت‏هایى است که به علوم حقیقى نیز سرایت مى‏کند.

البته برخى از آفت‏ها نیز گریبان‏گیر صاحبان علم مى‏شود و آثار، برکات و نورانیت علم را از وجود آنان محو مى‏گرداند،که به برخى از آن اشاره مى‏شود:

  1. زوال علم
  2. هواپرستی
  3. دنیازدگى و ابعاد آن

 

دیدگاه‌ها

تماس با ما