🌴تــوســعه در رزق و صــدقــه…

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ ۳۶

 

🌴تــوســعه در رزق و صــدقــه

#مومن
#خداوند
#عقل
#مشورت
#اراده
#صراط_مستقیم

 

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 88 + = 98

تماس با ما