همه ی موجودات به نوعی راهی به سوی خدا دارند منتها …!!

۱۵ دی ۱۴۰۱ ۲۶

 

همه ی موجودات به نوعی راهی به سوی خدا دارند
منتها …❗️
👤 #انسان یک #رابطه_ی_خاص_با_خداوند_متعال می‌تواند برقرار کند

👤 ✓ #انسان چون سعه ی وجودی دارد …

#انسان
#رابطه_ی_خاص_با_خداوند_متعال
#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 23 + = 28

تماس با ما