همه ی موجودات به نوعی راهی به سوی خدا دارند منتها …

۱۴ مرداد ۱۴۰۲ 22

دانلود

همه ی موجودات به نوعی راهی به سوی خدا دارند منتها …#انسان یک #رابطه_ی_خاص_با_خداوند_متعال می‌تواند برقرار کند ✓ #انسان چون سعه ی وجودی دارد … #انسان #رابطه_ی_خاص_با_خداوند_متعال #صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

تماس با ما