همت_های_بالا چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی باید از کجا شروع بشود؟

۱۳ آبان ۱۴۰۱ 2006

🤔 #همت_های_بالا چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی باید از کجا شروع بشود؟

#همت_های_بالا
#امور_آخرتی
#توکل
#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

تماس با ما