همت های بالا ،چه در امور دنیایی ،چه در امور آخرتی باید از کجا شروع بشود؟

۰۹ دی ۱۴۰۱ 1326

🤔 #همت_های_بالا چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی باید از کجا شروع بشود

#همت_های_بالا
#امور_آخرتی
#توکل
#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

تماس با ما