همت های بالا ،چه در امور دنیایی ،چه در امور آخرتی باید از کجا شروع بشود؟

۰۹ دی ۱۴۰۱ ۲۶

🤔 #همت_های_بالا چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی باید از کجا شروع بشود

#همت_های_بالا
#امور_آخرتی
#توکل
#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 48 + = 50

تماس با ما