مودت علاوه بر این کشش (کشش روحی و عاطفی بین محب و محبوب) رابطه ی #تبعیت را هم می‌طلبد

۰۱ شهریور ۱۴۰۲ 12

دانلود

💎 #مودت علاوه بر این کشش (کشش روحی و عاطفی بین محب و محبوب) رابطه ی #تبعیت را هم می‌طلبد 👌با معنای #مودت (در آیه مودت) است که معلوم می‌شود ذوی القربی #افراد_خاصی هستند

دیدگاه‌ها

تماس با ما