مواخذه می شویم که چرا یاد نگرفتیم

۳۱ مرداد ۱۴۰۱ 2244

🔺 #نفس_انسان به سرمایه ای که می رسد می خواهد تجاوز کند.
🔺بعضی از چیزها زمینه #طغیان را بیشتر می کند
🔺اگر #آگاهی نداشته باشیم تجاوز ها بیشتر می شود.
🔺 #مواخذه می شویم که چرا یاد نگرفتیم.

دیدگاه‌ها

تماس با ما