ظرفیتی که برای #ارتباطات_خاص با ذات اقدس الهی لازم است را چه کسانی دارند؟

۲۲ بهمن ۱۴۰۲ 272

محبت و اطاعت

ظرفیتی که برای #ارتباطات_خاص با ذات اقدس الهی لازم است را چه کسانی دارند؟ چگونه میتوان این #ظرفیت را نشان داد؟

دیدگاه‌ها

تماس با ما