#صراط_مستقیم چیست ؟

۱۷ دی ۱۴۰۱ 1309

🛣 #صراط_مستقیم چیست❓

🛣❗️#صراط_مستقیم صراطی ست که:

✓از #حق_تعالى شروع می‌شود

✓و به #حق_تعالی ختم می‌شود

⚫️صراط سه تا صراط است
⚫️سه تا راه است

۱⃣ یکی #صراط_مستقیم
۲⃣ دوم …
۳⃣ سوم …

#حق_تعالی
#صراط_مستقیم

 

دیدگاه‌ها

تماس با ما