#ریاکاری و راهکار برطرف کردن آن _ راهکار عملی برای ترک ریا _ حضرت استاد تحریری

۱۷ آذر ۱۴۰۱ 1207

#ریاکاری و راهکار برطرف کردن آن.
🔺راهکار عملی برای ترک ریا

دیدگاه‌ها

تماس با ما