#ریاکاری و راهکار برطرف کردن آن _ راهکار عملی برای ترک ریا _ حضرت استاد تحریری

۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۱۷

#ریاکاری و راهکار برطرف کردن آن.
🔺راهکار عملی برای ترک ریا

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 80 − = 72

تماس با ما