حفظ محدودیت ها …

۲۶ بهمن ۱۴۰۱ 2686

#ورزش_زنان

باید به #مسائل_اصلی توجه کرد
نباید جایگاه ها مورد#غفلت قرار بگیرد
قوانین #اسلام برای پاکی است
#دولت_انقلابی باید توجه داشته باشد..

دیدگاه‌ها

تماس با ما