اصلاح دل

۰۹ دی ۱۴۰۱ ۳۱

❇️اصلاح دل ❇️مراقبه ❇️محاسبه ❇️تفکر ❇️ز دست دیده و دل هر دو فریاد….. ❇️توجه به انجام واجبات و ترک محرمات

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: + 34 = 40

تماس با ما