اتکا به خداوند متعال

۰۱ آبان ۱۴۰۱ 1972

انسان باید با یک #آرامشی در مسیر #تهذیب_نفس قرار بگیرد.

🤔 حال این #آرامش چگونه حاصل می شود؟

دیدگاه‌ها

تماس با ما