آیا انسان به خودی خود خلق شده‌است؟یا از جایی نشات گرفته است؟کدام آیه در قرآن پاسخ‌گوی این پرسش است؟

۲۸ اسفند ۱۴۰۲ 119

دیدگاه‌ها

تماس با ما