عروج عقل

۱۸ اسفند ۱۳۹۹ 22185

کتاب عروج عقل به بررسی و شناخت ماهیت انسان و هدف از خلقت او، کمال انسانی و پیچیدگی های وجودی او و روابط بی شماری که با موجودات دیگر دارد، می‌پردازد. به علاوه این کتاب که شرح حدیث جنود عقل و جهل است به بررسی عمدۀ صفات برجستۀ انسان کامل و نیز انسانی که تنزل وجودی کرده است، می‌پردازد. این کتاب در دو جلد منتشر شده و مباحثش نتیجۀ تحقیقی از درس‌های مرحوم آیت الله حاج شیخ محمود تحریری است.

دیدگاه‌ها

تماس با ما