درد دل به درگاه الهی

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ 26214

این کتاب شرح مناجات شاکین است که حالات گوناگون طبیعی نفس انسانی و آثار آن به صورت درد دل با حق تعالی بیان شده و همچنین به دشمن خارجی یعنی شیطان و کارهای او تصریح شده و از قلب قساوت زده و آثار آن نیز به خداوند شکایت شده و در نهایت خود را از غلبۀ حالات طبیعی نفس در پناه خداوند قرار می دهد و از او برای پیروزی بر دشمنان و دوری از گناهان کمک می گیرد.

  • نویسنده: محمدباقر تحریری
  • قطع: رقعی
  • ناشر: بوستان کتاب
  • تعداد صفحات:۲۳۱
  • سال نشر: ۱۳۹۹

دیدگاه‌ها

تماس با ما