صوت جلسه درس اخلاق استاد تحریری در دفتر مقام معظم رهبری ۱۴۰۲ / ۰۱ / ۳۱

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ 4216

صوت جلسه درس اخلاق استاد تحریری در دفتر مقام معظم رهبری 🗓 ۱۴۰۲ / ۰۱ / ۳۱ 🔷 موضوعات مطرح شده: 🔹 مراقبت‌های ماه رمضان برای کل سال 🔹 آثار معنوی اعمال در پایان ماه رمضان 🔹 همت بالا، نجات بخش بشر 🔹 سبقت و سرعت در خیرات #صراط_مستقیم

دانلود

دیدگاه‌ها

تماس با ما