درس خارج #فقه_الاخلاق استاد تحریری – جلسه‌ی بیست و هشتم 🗓 1401 / 11 / 13

۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۹

📖 درس خارج #فقه_الاخلاق استاد تحریری

۸⃣2⃣ جلسه‌ی بیست و هشتم

🗓 1401 / 11 / 13

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 51 + = 60

تماس با ما