درس خارج فقه السیاسه جلسه پانزدهم

۱۴ آبان ۱۴۰۰ 4641

درس خارج #فقه استاد تحریری
⏯جلسه پانزدهم
🗓11آبان۱۴۰۰

دیدگاه‌ها

تماس با ما