درس خارج فقه السیاسه جلسه هفدهم

۱۸ آبان ۱۴۰۰ 4182

 

درس خارج #فقه استاد تحریری
⏯جلسه هفددهم
🗓15آبان۱۴۰۰

دیدگاه‌ها

تماس با ما