درس خارج #فقه استاد تحریری ⏯جلسه شصت و سوم 🗓

۲۵ اسفند ۱۴۰۰ 178

درس خارج #فقه استاد تحریری
⏯جلسه شصت و سوم
🗓09بهمن۱۴۰۰ :white_check_mark:فقه السیاسه

دیدگاه‌ها

تماس با ما