درس خارج #فقه استاد تحریری ⏯جلسه بیست و هشتم

۲۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۴۸

درس خارج #فقه استاد تحریری
⏯جلسه بیست و هشتم
🗓01آذر۱۴۰۰

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 4 + 3 =

تماس با ما