درس خارج #فقه استاد تحریری ⏯جلسه بیست و چهارم

۱۱ آذر ۱۴۰۰ 215

درس خارج #فقه استاد تحریری
⏯جلسه بیست و چهارم
🗓25آبان۱۴۰۰

دیدگاه‌ها

تماس با ما