درس خارج #فقه استاد تحریری جلسه نوزدهم

۰۱ آذر ۱۴۰۰ 3247

درس خارج #فقه استاد تحریری
⏯جلسه نوزدهم
🗓17آبان۱۴۰۰

دیدگاه‌ها

تماس با ما