بیانات استاد تحریری در درس اخلاق جمعه ۱۴۰۲ / ۰۴ / ۰۹

۱۸ مرداد ۱۴۰۲ 23

درس اخلاق جمعه۰۹تیر۱۴۰۲

_ صراط مستقیم همان صراط عبودیت است. _ نفس لوامه مرحله ای است که انسان تنبه به لغزش پیدا کرده است و اینکه این لغزش نسبت به چه کسی انجام شده است و در محضر چه حقیقتی انجام شده است. _ یکی از زمینه های حضور قلب در نماز این است که توجه داشته باشیم در محضر چه کسی می‌خواهیم برویم. _ علی علیه السلام فرمودند اگر قلب خشوع پیدا کند جوارح انسان نیز خشوع می‌یابد. _ آدابی که برای امور عبادی فرمودند عمدتا به جهت این است که آمادگی برای تمرکز قلب به خدای متعال پیدا شود. _ یکی از عبادیات دعاست. ماهیت دعا این است که انسان سعی کند قلبش که مرکز اداراکات و توجهاتش است به خدای متعال متمرکز کند که لازمه آن این است که انسان در طول روز ذهنش به دستورات الهی متمرکز باشد. _ یکی از علائم انسان خاشع مناجات با خداست. یعنی می‌خواهد به آن کسی که در برابر او اظهار خضوع می‌کند خضوعش را نشان دهد. _ مواظبت بر قلب زیاد داشته باشیم. قلب مثل یک شیشه ای است که با کمترین بخاری کدر می‌شود. قلب از این شیشه هم رقیق تر است.

دیدگاه‌ها

تماس با ما