گزارش #ماه_ربیع_الثانی

۳۰ مهر ۱۴۰۲ 187

عکس قبض دفتر مقام معظم رهبری به مبلغ ۱۷۱.۵۹۱.۵۰۰ میلیون تومان جهت کمک شما عزیزان به مردم مظلوم و مسلمان فلسطین. “دقت شود مبلغ واریزی به تومان هست”

دیدگاه‌ها

تماس با ما