ماه مبارک رمضان

۲۲ اسفند ۱۴۰۲ 238

#ماه_رمضان

سفارشات استاد تحریری برای استفاده بیشتر معنوی از ماه مبارک رمضان

:۱-به گناهان توجه کنیم، از گناهان گوناگون اعضا و جوارح پاک شویم.

:۲-ارتباط و انس با قرآن کریم داشته باشیم.

:۳- دعاهای ماه مبارک رمضان در شبها و روزها قرائت شود.

;۴- استغفار در طول ماه مطلوب است.

;۵- رسیدگی به مستمندان و صدقه دادن.

; ۶- شرکت در مجالس موعظه و سخنرانی.

:۷- دعا برای رفع گرفتاریهای مسلمین مخصوصا موقع افطار و سحر دعا برای تعجیل فرج.

:۸- دعا برای نابودی دشمنان اسلام و #دعا برای سلامتی و طول عمر با برکت #رهبر بزرگوارمان.

دیدگاه‌ها

تماس با ما