#نکته_های_ناب

۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۶۷

#نکته_های_ناب

استاد تحریری :
مشمول #غضب_الهى شدن، به طور کلى به دو گونه است:

مخالفت #اعتقادى_یا_عملى با ربوبیت حق تعالى، که این حالت براى عموم مردم متصور است ، اگر غضب الهى دامنگیر انسان شود، به عذاب الهى و آتش جهنم مبتلا خواهد شد. آیات قرآن شدیدا، همگان را ـ چه کافر و چه مؤمن ـ از ابتلاى به این نوع عذاب نهى کرده‏ اند.

گاهى غضب الهى در اثر #غفلت از مقام ربوبى و وسعت ولایت الهیه مى‏ باشد که مخصوص انسان‏هاى والا مقام است. از این جهت که مشغولیّت‏ هاى ممدوح و مطلوب و خداپسندانه‏ ى ایشان آن‏ها را به غفلت از اتصال توجه به ذات بى‏ مثال الهى دچار مى‏ کند، از این رو در دنیا دچار گرفتارى‏ هایى مى‏ شوند تا (به حسب مقام معنوى خود) تنبّه پیدا کرده و به آن توجه مناسب با مقامشان، به ذات ربوبى رجوع نمایند.

دیدگاه‌ها

10 + = 15

تماس با ما