نعمت مخصوص به انسان

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵

🌏 همه ی موجودات به نوعی راهی به سوی خدا دارند
منتها …❗️
👤 #انسان یک #رابطه_ی_خاص_با_خداوند_متعال می‌تواند برقرار کند

👤 ✓ #انسان چون سعه ی وجودی دارد …

#انسان
#رابطه_ی_خاص_با_خداوند_متعال
#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 9 + 1 =

تماس با ما