درس خارج #فقه استاد تحریری ⏯جلسه بیست و هشتم

۲۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۱۵

درس خارج #فقه استاد تحریری
⏯جلسه بیست و هشتم
🗓01آذر۱۴۰۰

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 54 + = 63

تماس با ما