درس خارج #فقه استاد تحریری جلسه نوزدهم

۰۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۱۳

درس خارج #فقه استاد تحریری
⏯جلسه نوزدهم
🗓17آبان۱۴۰۰

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 14 + = 21

تماس با ما