ضروری ترین قسم ارتباط با امام…

۳۱ خرداد ۱۴۰۱ 4182

#کلیپ_تصویری

:palm_tree:ضروری ترین قسم ارتباط با امام
:gem: ارتباط با امام علیه السّلام، اقسام مختلفی دارد، اولین قسمش که ضروری‌ترین اقسامِ آن است، همان معرفت به امام است که ما
:one: اوّلاً ضرورت وجود امام را درک کنیم
:two: و دوم اینکه ببینیم امام کیست
هر کسی را می‌توانیم امام خودمان قرار بدهیم یا نه؟…
:microscope: به هر حال این امامی که قرآن کریم اوصافش را بیان می‌کند که اوصاف خاصّی است این‌ها باید از جانب خدای متعال معرّفی بشوند، خودمان نمی‌توانیم این امام را برای خودمان معیّن کنیم و این بحث بسیار مهمّی است بین طوایف و ملل اسلامی که هم جنبه‌ی عقلی دارد و هم جنبه‌ی قرآنی و سنّتی دارد
:four_leaf_clover: لذا اینکه این همه به ما سفارش کرده‌اند که هم مسأله‌ی امامت را و هم شخصِ امام را که شناخت شخصیت حقیقی و هم شخص حقیقی این‌ها را بشناسیم، بخاطر این است که از انحرافات دور شویم

دیدگاه‌ها

تماس با ما