🔹نکات کلیدی و راهبردی استاد آیت الله تحریری به معتکفین و استفاده بیشتر از #اعتکاف ⬅️قسمت دوم

۲۹ آذر ۱۴۰۱ 1377

🔹نکات کلیدی و راهبردی استاد آیت الله تحریری به معتکفین و استفاده بیشتر از #اعتکاف
⬅️قسمت دوم

دیدگاه‌ها

تماس با ما