🔍 ببینید چقدر ایشان اصالت دارند… 💠 ایشان در دوران ریاست جمهوری یکی از منابع عظیم شیعه را پشتیبانی کردند تا زنده بماند

۰۳ شهریور ۱۴۰۲ 459

دانلود

🔍 ببینید چقدر ایشان اصالت دارند… 💠 ایشان در دوران ریاست جمهوری یکی از منابع عظیم شیعه را پشتیبانی کردند تا زنده بماند. 💠این پیشرفت های نظامی ما همه اش پشتوانه ی مستقیم شان ایشان هستند 💠 این پیشرفت های در پزشکی پشتوانه اولیه اش ایشان است 💠حمایت مستقیم از فرزانگان می‌کند ✅ و الی ماشاءالله …

دیدگاه‌ها

تماس با ما