مــعــنـای مــحکـم بـودن در بـرابـر دشـمـنـان دیـن

۲۷ مرداد ۱۴۰۱ 174

🌲مــعــنـای مــحکـم بـودن در بـرابـر دشـمـنـان دیـن

#دشمن
#بت
#توهین
#منطق
#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

تماس با ما