لحظه ای ما از #حاکمیت این اولیا جدا نیستیم

۲۴ مرداد ۱۴۰۲ 697

دانلود

🌀 لحظه ای ما از #حاکمیت این اولیا جدا نیستیم ☝️همه ی مراحلی که در #سیر_کمالی انسان می‌تواند برود اگر کسی بخواهد برود باید تحت این #حاکمیت قرار بگیرد…

دیدگاه‌ها

تماس با ما