خداوند غنی مطلق، قادر مطلق و حکیم مطلق است ..

۰۱ مهر ۱۴۰۱ 2091

🔲 خداوند غنی مطلق، قادر مطلق و حکیم مطلق است

🤔 حکیم مطلق بودن خداوند به چه معناست❓

#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

تماس با ما