خداوند غنی مطلق، قادر مطلق و حکیم مطلق است ..

۰۱ مهر ۱۴۰۱ ۶۹

🔲 خداوند غنی مطلق، قادر مطلق و حکیم مطلق است

🤔 حکیم مطلق بودن خداوند به چه معناست❓

#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: − 1 = 2

تماس با ما