اطلاعیه پخش مستند «دور خدا بچرخ»

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6171

مرور پنج مرحله بندگی در شیوه تربیتی علمای شیعه، همراه با آیت الله محمد باقر تحریری

شبکه افق
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت
۰۲.۲۲ بامداد و ۲۲:۳۰
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت
۰۲.۲۳ بامداد و ۱۷:۰۰

تکرار
شنبه ۲۵ اردیبهشت
۰۰.۲۵ بامداد و ۱۰:۰۰

دیدگاه‌ها

تماس با ما