درس خارج #فقه_الاخلاق استاد تحریری-جلسه‌ی بیست و دوم🗓 1401 / 07 / 28

۰۱ آبان ۱۴۰۱ 2652

درس خارج #فقه_الاخلاق استاد تحریری

جلسه‌ی بیست و دوم

🗓 1401 / 07 / 28

دیدگاه‌ها

تماس با ما